UNGDOMSCAFÉET KÄLLAᴿN

Ungdomscaféet är öppet varje måndag eftermiddag med start kl 14.30 och du är så välkommen att umgås, göra läxor, fika eller samtala om stort och smått i liv och tro. 

Stanna gärna kvar på vår tonårsgrupp TG som börjar direkt efteråt (som du kan läsa mer om här).

“Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.” 
1 Pet 5:7