BESÖK PÅ SERVICEHEM

Fem servicehem i kommunen besöks under året av någon av de grupper som sjunger och håller en andakt. Det blir ca 50 tillfällen per år. Be gärna för den möjligheten vi har att nå ut med Guds ord. Om du vill följa med, har några frågor eller är intresserad av att veta mer får du gärna höra av dig till Susanna T-W på susannatarraswahlberg@gmail.com.

”DITT ORD ÄR MINA FÖTTERS LYKTA OCH ETT LJUS PÅ MIN STIG.”
PS 119:105