HEMGRUPPER

Har du frågor eller är intresserad av att vara med i en hemgrupp? Kontakta oss för mer information.

”TY DÄR TVÅ ELLER TRE ÄR SAMLADE I MITT NAMN, DÄR ÄR JAG MITT IBLAND DEM.”
MATT 18:20