ANDRA VERKSAMHETER

Här hittar du länkar till fler föreningar och missionsgårdar som vi är kopplade till. Titta gärna på deras kommande program och läs mer om deras respektive verksamheter:

• ELM
• ELM Syd
• ELU
• Åhus Missionsgård
• Strandhem Missionsgård
• Breanäs Missionsgård
• Ekumeniska rådet i Kristianstad
• Kristianstadsbygdens RPG
• Kulla Missionsförening
• BV-Förlag
• Joffi Missionsbutik

”TY LIKSOM VI HAR EN ENDA KROPP MEN MÅNGA LEMMAR, ALLA MED OLIKA UPPGIFTER, SÅ UTGÖR VI, FAST MÅNGA, EN ENDA KROPP I KRISTUS, MEN VAR FÖR SIG ÄR VI LEMMAR SOM ÄR TILL FÖR VARANDRA.”
ROM 12:4-5