PANNKAKSKYRKAN

Pannkakskyrkan finns för att sprida kärlek, värme och hopp på Sveriges gator! Vi tror på en kärleksfull och levande Gud som vill ha en relation med oss och som vill läka det som är trasigt i världen. Vi som är ute med pannkakskyrkan har upplevt den här kärleken från Jesus och vill sprida den vidare!

Kvällar som redan nu är bokade:
- 5 april
- 7 juni


Pannkakskyrkan är en del av REACH.

Hör av dig till Maria Nilsson om du vill vara en del av denna viktiga verksamhet i Kristianstad:
- E-post: maria.nilsson@sensus.se
- Mobil: 076-169 64 71

”...OCH HAN TOG DE FEM BRÖDEN OCH DE TVÅ FISKARNA, SÅG UPP MOT HIMLEN, TACKADE GUD, BRÖT BRÖDEN OCH GAV DEM TILL LÄRJUNGARNA, OCH DE GAV DEM TILL FOLKET.”
MATT 14:19