Om ELF Kristianstad

ELF är en öppen förening för människor i alla åldrar.
Grunden för ELF:s verksamhet och gemenskap är tron på en Gud som står bakom vår tillvaro och att det finns en tanke och mening i den. Denne Gud talar till oss människor genom Bibeln. Därför vill ELF också att fler människor ska få höra talas om Jesus Kristus, Guds son, och lära känna Honom som sin personlige Frälsare.
Var och en som har frågor som rör detta är välkommen att söka svaren tillsammans i föreningen.

ELF tillhör huvudorganisationen ELM (Evangelisk Luthersk Mission)

Historia

ELF bildades 1995 när Nosaby Missionsförening och Missionsföreningen i Kristianstad gick samman. Dessa föreningar hade sina rötter i de väckelserörelser som växte fram i och kring Svenska Kyrkans församlingar i mitten av 1800-talet med möten i hem och missionshus. Evangelisk Luthersk betyder att rötterna och traditionen går tillbaka till den bekännelse och tradition som kom ur Luthers reformation på 1500-talet och sedan vidare genom historien med betoning på evangelium, det glada budskapet om JESUS.

”TY SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN ATT HAN UTGAV SIN ENFÖDDE SON, FÖR ATT DEN SOM TROR PÅ HONOM INTE SKALL GÅ FÖRLORAD UTAN HA EVIGT LIV.”
JOH 3:16