KONTAKT

Välkommen att kontakta oss med ett meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt:
• Informationsgruppen
• Ordförande - Mattias Engström

SOCIALA MEDIER

• Youtube
• Facebook
• Instagram

BEHÖVER DU ELLER NÅGON ANHÖRIG SAMTALA MED NÅGON?

Skicka ett mail till samtal@elfkapellet.se.

MEDLEMSKAP

Vill du bli medlem? Kontakta ordförande Mattias Engström.

HITTA HIT

Fästningsgatan 7
291 34 Kristianstad

”TY LIKSOM VI HAR EN ENDA KROPP MEN MÅNGA LEMMAR, ALLA MED OLIKA UPPGIFTER, SÅ UTGÖR VI, FAST MÅNGA, EN ENDA KROPP I KRISTUS, MEN VAR FÖR SIG ÄR VI LEMMAR SOM ÄR TILL FÖR VARANDRA.”
ROM 12:4-5