SAMLING FÖR DAGLEDIGA

Vi är ett gäng daglediga som samlas sista onsdagen i månaden i Kapellet mellan kl. 14.00-16.00 till föredrag, bön, samtal, sång och fika. Se programmet på startsidan för datum och ämne.

Kontakta Astrid Hugosson på 0708-12 78 72 för mer information eller om du har några frågor. Varmt välkommen!

”TY JAG ÄR VISS OM ATT VARKEN DÖD ELLER LIV, VARKEN ÄNGLAR ELLER FURSTAR, VARKEN NÅGOT SOM NU ÄR ELLER NÅGOT SOM SKALL KOMMA, VARKEN MAKTER, HÖJD ELLER DJUP ELLER NÅGOT ANNAT SKAPAT SKALL KUNNA SKILJA OSS FRÅN GUDS KÄRLEK I KRISTUS JESUS, VÅR HERRE.”
ROM 8:38-39