LÄNKAR

Här hittar du länkar till föreningar/missionsgårdar m.m. som vi är kopplade till:

ELM
ELM Syd
ELU
Åhus Missionsgård
Strandhem Missionsgård
Breanäs Missionsgård
Ekumeniska rådet i Kristianstad
Kristianstadsbygdens RPG
Kulla Missionsförening
BV-Förlag Bokförsäljning
Joffi Missionsbutik

”TY LIKSOM VI HAR EN ENDA KROPP MEN MÅNGA LEMMAR, ALLA MED OLIKA UPPGIFTER, SÅ UTGÖR VI, FAST MÅNGA, EN ENDA KROPP I KRISTUS, MEN VAR FÖR SIG ÄR VI LEMMAR SOM ÄR TILL FÖR VARANDRA.”
ROM 12:4-5